Верховна Рада України ухвалила Закон від 11 березня 2014 року №870-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гласності та прозорості у діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Згідно з цим Законом Фонди соціального страхування свої рішення повинні оформлювати у вигляді постанов та оприлюднювати на офіційних веб-сторінках відповідних фондів протягом п’яти робочих днів після прийняття. Це стосується ФСС від нещасних випадків, ФСС на випадок безробіття та ФСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Також Закон постановляє, що відтепер бюджети вищезазначених Фондів, зміни до них, звіти про виконання бюджетів Фондів в розрізі статей витрат протягом п’яти робочих днів після їх затвердження підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сторінках Фондів і протягом двох тижнів обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.