Компенсація витрачених коштів на придбання товарів для працівника не є доходом, – Мінфін Наказом від 26.04.2019 року №181 затвердив узагальнюючу податкову консультацію

  • щодо оподаткування ПДФО і військовим збором суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були придбані таким працівником за рахунок власних готівкових коштів.

При підтвердженні роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених працівником витрат у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), виплачена сума компенсації за придбані товари (роботи, послуги) за рахунок власних коштів на користь роботодавця не є доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Тож Мінфін нарешті поставив крапку у цьому питанні.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D1%80_%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%BF%D1%80_%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8_20190416.docx

Акти здачі-прийняття послуг мають містити детальні відомості про послуги, які надавалися – важливе судове рішення

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80728713

У 2014 р. підприємством укладались однотипні договори, предметом яких є надання аудиторських послуг, податкових консультацій, здійснення підготовки, складання та здачі фінансової та податкової звітності, перевірки відповідності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності діючим стандартам, встановлення достовірності порядку здійснення господарських операцій правовій документації, встановлення якості раніше проведених ревізій та інвентаризацій, виявлення помилок при проведенні бухгалтерського обліку. На підтвердження виконання цих послуг позивачем надано до суду акти здачі-прийняття наданих послуг.

Проте, оцінюючи ці акти, суди попередніх інстанцій встановили, що вони не містять відомостей про те, які саме послуги надавалися виконавцями, у якому обсязі, скільки робочого часу витрачено на надання таких послуг, а також вартість таких послуг та порядок ціноутворення. В ході судового розгляду справи позивач не надав жодних письмових доказів, які б відтворювали факт надання таких послуг (аудиторського звіту, консультаційного висновку, акта ревізії, тощо).

Впродовж усіх судових розглядів позивач не зміг розкрити зміст придбаних юридичних послуг, необхідність їх придбання та пояснити зв’язок з його господарською діяльністю.

Отже, позивачем не доведено реальності надання/отримання заявлених послуг, у зв’язку з чим податковим органом правомірне збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ за такими господарськими операціями, що, відповідно, свідчить про відсутність підстав для скасування оскаржуваних ППР.

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100012238-akti-zdachi-priynyattya-poslug-mayut-mistiti-detalni-vidomosti-pro-poslugi-yaki-nadavalisya?preview=1556259730

Нацбанк посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій

Так, банк має вживати заходи для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Зокрема, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Такими документами можуть бути:

  • закупівельний акт;
  • закупівельна відомість;
  • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;
  • договір поставки;
  • договір транспортування;
  • договір зберігання, інші звітні документи.

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій пов’язане з виявленням Національним банком України за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів. Крім того, це відповідає вимогам законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідні новації містить постанова Правління НБУ від 18.04.2019 року №62  “Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні”, якою вносяться зміни до Інструкції № 103.

Цей документ набув чинності 03 червня 2019 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0062500-19?lang=uk

© Gestoria Ukraine-Plus
+38 044 360 71 78
mf@gestoriaua.com

Більше про нас ви можете дізнатися
на нашій сторінці в фейсбуці

https://www.facebook.com/gestoriaukraine