Опубліковано Закон про трансферне ціноутворення (Закон від 04.07.2013. № 408-VII), який набуває чинності з 01.09.2013 р.

Відповідно до даного закону, звичайні ціни для податку на прибуток та ПДВ застосовуються до так званих контрольованих операцій, що включають в себе:

– Нерезиденти; резиденти, які задекларували збитки по податку на прибуток за попередній звітний рік або за станом на початок звітного року застосовують спеціальні режими оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств або ПДВ не за основною ставкою, що не були платниками податку на прибуток підприємств або ПДВ;

– Нерезиденти, які сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше процентних пунктів нижче української.

Контрольованими операції визнаються тоді, коли річна сума розрахунків платника з кожним контрагентом становить не менше 50 млн. грн. (Без урахування ПДВ).

Звичайна ціна визначається одним з таких методів: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, “витрати плюс”, чистого прибутку, розподілу прибутку.

Тим не менш, до 1 січня 2018 року діятимуть деякі поблажки щодо визначення звичайної ціни для операцій (за участю нерезидента, що сплачує податок на прибуток за ставкою на 5 і більше процентних пунктів нижче української) з імпорту / експорту зернових культур; жирів; руди, шлаку , золи; палив, нафти і продуктів її перегонки; бітумінозних речовин; восків мінеральних; неорганічних або органічних дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів; органічних хімічних сполук; чорних металів та виробів з них.

Передбачені штрафні санкції за порушення норм ст. 39 ПКУ, вчинені в період до 01.09.2014 р., застосовуються у розмірі 1 грн., у разі неподання до податкового органу:

– Звіту по контрольованим операціями – штраф у розмірі 5% загальної суми контрольованих операцій;

– Обов’язкової документації по контрольованим операціям – штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат.