Тепер грошова оцінка земельних ділянок буде здійснюватися шляхом видачі виписки з технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель відповідного району.
Згідно з проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)», новий порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), дасть можливість проводити нормативну грошову оцінку на всю територію адміністративного району на основі нормативного рентного доходу для відповідної категорії земель. Отже, при проведенні нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки буде видаватися безкоштовна виписка з технічної документації стосовно нормативної грошової оцінки земель відповідного району.
На сьогоднішній день, землевласники і землекористувачі для визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки повинні замовляти проведення відповідних робіт суб’єктам господарювання, які мають відповідні дозвільні документи на виконання таких робіт (проведення обов’язкової державної експертизи) та протягом кількох місяців чекати затвердження розробленої технічної документації відповідною районною радою (як правило, сесії районних рад проводяться один раз на три місяці).
Таким чином, прийняття даного документа дозволить максимально прискорити процедуру отримання відповідної документації.
Зазначений проект наказу розроблено з метою реалізації Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1278.
Компанія Хесторія Україна-Плюс пропонує послугу з оцінки земель несільськогосподарського призначення. Звертайтесь до нас – Контакти!