5 Листопада Верховна Рада прийняла за основу проект нового Трудового кодексу України. Ініціаторами законопроекту виступили В. Гройсман, Л. Денисова, М. Папієв, С. Кубів.

258 народних депутатів проголосували за таке рішення.

Проект нового Трудового кодексу складається з дев’яти книг (368 статей), а також прикінцевих та перехідних положень. Також слід зазначити, що в проект повністю інкорпоровані норми законів «Про оплату праці», «Про відпустки» та частково Закону «Про охорону праці».

Норми проекту спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії та інших міжнародно-правових актів, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці.

Проект Трудового кодексу визначає основні принципи правового регулювання трудових відносин. Документ також доповнено положеннями про правонаступництво у трудових відносинах; призупинення трудових відносин; припинення трудових відносин у зв’язку з  настанням надзвичайних обставин тощо.

Окремою главою встановлені норми щодо професійної (службової) кар’єри, до яких віднесені питання стажування працівників, кадрового резерву, збільшення терміну щорічної відпустки до 28 днів і т.д.

Слід зазначити, що до другого читання законопроект Трудового Кодексу ще піддасться доопрацюванню із залученням юристів та експертів у сфері права.