Реєстрація підприємства ТОВ – легко та швидко!

Однією з найпоширеніших форм реєстрації підприємств є Товариство з обмеженою відповідальністю. Це товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має правовий статус юридичної особи. Характерною особливістю ТОВ є те, що воно може мати велику кількість учасників – від 1 до 100 осіб згідно з ЗУ «Про господарські товариства». В Україні станом на 1 березня 2014 року було зареєстровано 1 320 168 юридичних осіб, в тому числі ТОВ. Для порівняння, станом на 1 березня 2013 року їх кількість становила 1 291 646, що на 28 522 підприємства менше, що свідчить про позитивну динаміку розвитку українського бізнесу.

Чим же саме вигідний даний вид підприємства та що потрібно для його реєстрації? Відповідь на це питання є очевидною:

 • ТОВ характеризується спрощеною системою управління, оскільки повноваження виконавчого органу управління обмежені повноваженнями зборів засновників;
 • статутний капітал ТОВ формується шляхом внесків його засновників;
 • учасники товариства несуть відповідальність в межах вартості своїх внесків.

Більшість людей при створенні ТОВ стикаються з проблемою реалізації механізму реєстрації товариства. Даний механізм детально описаний в ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Державна реєстрація ТОВ проводиться державним реєстратором в районних державних адміністраціях за місцем знаходження товариства. Для реєстрації ТОВ необхідно підготувати наступний перелік документів:

 • реєстраційна картка за Формою 1 (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами);
 • Установчий документ – Статут. Подається у двох примірниках та має бути нотаріально завірений;
 • Протокол Загальних зборів учасників;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду засновників;
 • квитанція про сплату реєстраційного збору – десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.);
 •  нотаріальна довіреність, якщо реєстрація здійснюється третьою особою від імені засновників товариства. Якщо засновників більше одного, довіреність потрібна від кожного з них.

Перед заповненням реєстраційної картки необхідно обрати КВЕДи, тобто види економічної діяльності, згідно з Класифікатором видів економічної діяльності. Також необхідно визначити систему оподаткування.

З 2013 року були внесені зміни до законодавства, згідно з якими дані про реєстрацію автоматично подаються до ДПІ, ПФУ та Управління Статистики. Під час реєстрації представник майбутнього товариства разом з заповненою реєстраційною карткою може подати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування чи про добровільну реєстрацію як платника ПДВ. Якщо дана заява не надається, підприємство автоматично реєструється як платник на загальній системі оподаткування. Однак, на практиці, даний механізм ще не отримав доскональної реалізації, і заяву на обрання системи оподаткування необхідно подавати у відповідну ДПІ протягом 10 днів з моменту отримання Виписки/Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Документи про реєстрацію можуть подаватися особисто, надсилатися поштою чи за допомогою електронного повідомлення. У разі надсилання документів поштою, справжність підпису повинна бути нотаріально засвідченою. У разі подання електронних документів реєстраційна картка та інші документи повинні бути засвідчені електронним цифровим підписом. При поданні електронних документів відправник повинен отримати лист-підтвердження про отримання державним реєстратором відповідних документів.

За підсумком реєстрації ТОВ засновники товариства отримують:

 • Виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Довідку з Статистики;
 • Витяг з реєстру платників ПДВ;

Примірник Статуту з печаткою державного реєстратора.

Таким чином, з урахуванням наявності всіх необхідних документів, реєстрація підприємства ТОВ може зайняти не більше тижня. Однак, задля економії Вашого часу, Ви завжди можете звернутися за професійною допомогою до команди кваліфікованих юристів, які з радістю підготують всі документи та зареєструють їх у відповідних установах для Вас! З нами – це легко та швидко!

Новохацька М.Ю.