Бенефіціар

 

Розкриття та актуалізація відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи

11 липня 2021 року, набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ), яким передбачено обов’язок розкриття та актуалізація відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи.

Даним Наказом, передбачено строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників  та структуру власності юридичної особи, протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказу, тобто до 10 жовтня 2021 року.

 

Хто ж такі, ті кінцеві бенефіціарні власники?

 

Кінцевий бенефіціарний власник (далі КБВ) – це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) при прийнятті рішення в юридичній особі, засновником (учасником) якої вона є.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому, КБВ не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

 

Що ж таке структура власності?

Це офіційний документ, який з метою встановлення КБВ юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватися державному реєстратору.

Структура власності – є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами, підписується керівником юридичної особи і є офіційним документом.

 

Як оновити дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?

Оновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відомостей про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії, так і при вчиненні інших реєстраційних дій.

Всі документи, подаються державному реєстратору представником юридичної особи, інформація про якого  зазначена у ЄДР, або іншою уповноваженою особою за нотаріально посвідченою довіреністю.

У разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом –  адміністративний збір не справляється.

Водночас у разі одночасного внесення інших змін до відомостей , що містяться в ЄДР чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом, адміністративний збір буде справлятися у розмірі встановленому Законом.

 

Щорічне підтвердження даних про бенефіціарів

Обов’язок щорічно підтверджувати відомості про КБВ встановлений ст. 171 Закону і виникне з 2022 року (з наступного року за роком «первинного» подання відомостей про КБВ — листи Мін’юсту від 13.01.2021 р. № 245/8.4.4/32-21, від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21).

Підтверджувати відомості потрібно щорічно протягом 14 календарних днів з дати реєстрації підприємства. Як рахувати ці 14 днів, Мін’юст роз’яснив, зокрема, у листі від 13.01.2021 р. № 245/8.4.4/32-21. Якщо, наприклад, дата реєстрації юридичної особи — 10 лютого, то подати підтвердження потрібно до 24.02.2022 р.

Для підтвердження відомостей про КБВ подається заява форми 6 — «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника». При цьому, якщо змін у даних про КБВ не було, достатньо заповнити сторінку 1 заяви та у полі «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» поставити позначку «в актуальному стані». І жодних додаткових документів подавати не потрібно.

Такий висновок зазначено в листі Мін’юсту від 23.04.2020 р. № 3887/ 8.4.4/32-20.

Хоча формально ст. 171 Закону для щорічного підтвердження даних про КБВ вимагає подання всього пакету документів (як при первинному поданні даних). Єдине, що якщо й доведеться подавати весь пакет документів, то варто врахувати, що Законом не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.

 

Відповідальність.

За неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ керівникові (уповноваженій особі) юридичної особи загрожує адміністративний штраф у розмірі від 17 000.00 грн. до 51 000.00 грн. (ч. 6 ст. 16611 КУпАП).

У разі виявлення даного порушення, суб’єкти Держфінмоніторингу, зокрема Мін’юст складають протоколи (ст. 255 КУпАП). Накладення штрафу здійснюється на підставі рішення/постанови суду (ст. 221 КУпАП).

@Gestoria_Ukraine