Відповідальність за порушення строків реєстрації податкових накладних та термінів реєстрації коригування оплати податкових векселів у рамках єдиної реєстрації податкових рахунків.

Використовуються з 01.07.2015:

1. У разі порушення термінів реєстрації до 15 календарний днів: 10% від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних або розрахунках коригувань.

2. У разі порушення термінів реєстрації до 16 – 30 календарних днів: 20% від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних або розрахунках коригувань.

3. У разі порушення термінів реєстрації до 31 – 60 календарних днів: 30% від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних або розрахунках коригувань.

4. У разі порушення термінів реєстрації до 61 і більше календарних днів: 40% від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних або розрахунках коригувань.

Відповідальність за порушення вимог до касового обслуговування:

1. За нероздрукований розрахунково-касовий документ: перший раз – 1 грн., другий раз – 100% суми чека, кожний наступний раз – п’ятикратний розмір суми чека.

2. За порушення порядку використання режиму попереднього програмування найменувань цін, товарів, послуг та обліку їх кількості – 85 грн.

3. За не здачу звітності або не пересилання копій звітних чеків.

4. За порушення порядку використання розрахункових книжок та чеків – 340 грн.

5. За товари, які не були враховані за місцем зберігання та продажу – 200% вартості товару.

6. За порушення порядку проведення розрахунків через каси підприємств і оформлення розрахункових документів – 170 грн.

7. За порушення операцій з касовою стрічкою – 170 грн.

8. За порушення пломби касового апарату або перепрограмування без оповіщення виробника – 1700 грн.

9. У разі виявлення контролюючими органами факту перепрограмування опломбованого касового апарату – 5100 грн.