Національний банк України затвердив текст меморандуму який стосується споживчих кредитів взятих громадянами України в іноземній валюті. Всі валютні кредити будуть переведені в гривневі за курсом на день реструктуризації, а всі відсотки і пеня нарахована за прострочення за платежами спишеться як безнадійна заборгованість. Всі одинадцять пунктів меморандуму були опубліковані на сторінці Національного Банку України в FaceBook
1. Перевести суми заборгованості за кредитами взятим в іноземній валюті, що відповідає параметрам пункту 4 цього Меморандуму, в гривневі за курсом на день реструктуризації.
2. Прощення суми різниці реструктурованого кредиту (на яку нараховується фіксована процентна ставка 0,01% річних) між курсом іноземної валюти кредиту в день реструктуризації і офіційним курсом іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 01.01.2014, пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом.
3. Зафіксувати процентну ставку суми кредиту, яка була реструктуризована за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на 01.01.2014, на рівні, не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті протягом трьох років з моменту реструктуризації.
4. Реструктуризувати споживчі кредити в іноземній валюті, забезпечені іпотекою, залишок по основній частині яких не перевищує 2,5 млн грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 01.01.2014.
5. Визнати банком безнадійної та підлягає списанню (прощенню), неустойку (штраф, пеню), яка виникла в результаті неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за кредитним договором перед фінансовою установою на момент реструктуризації.
6. За заявою позичальника замінити аннуїтетную форму погашення кредиту класичної (стандартної).
7. Обмежити предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. Забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованими споживчими кредитами обмежити виключно предметом іпотеки (термін “іпотека” в значенні, визначеному в Законі України “Про іпотеку”).
8. Заборонити відступ права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною поступки права вимоги тощо.
9. Створити Спеціальну комісію при Національному банку України щодо дотримання положень Меморандуму.
10. Правила проведення реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті відповідно до цього Меморандуму визначаються відповідною постановою Правління Національного Банку України.
11. Меморандум набирає чинності з моменту набуття чинності закону про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті.
Це хороший жест з боку нашого уряду, проте історично так склалося, банки ніколи не йшли ні на які поступки, якщо тільки в цьому не було б їх вигоди. Так що виходячи з останніх подій можна припустити, що або курс гривні до інших валют перестане падати (принаймні на якийсь час). Або ж виходячи з тексту меморандуму в якому знаючий юрист легко знайде місце для маневру, за користування кредитів вже в національній валюті накрутять відсотки які з лишком окуплять все те, що недоотримали банки.