З 23 квітня 2021 року боржники отримали можливість реструктурувати заборгованість за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті. Це обумовлено набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» (далі Закон).

Закон передбачає обов’язкову реструктуризацію заборгованості фізичної особи за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, на вимогу Позичальника або його представника.

Однак не для всіх новина про можливість реструктурувати зобов’язання за валютним кредитом стала приємною. Експерти Національного банку вважають, що Закон створює надмірні переваги тільки для однієї сторони – боржника, а банки вже понесли чималих збитків через тривалу дію мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Звичайно, не можна повністю погодитися з твердженням експертів Національного банку, адже саме позичальник є слабкою стороною договорів про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті. Саме банки, зловживаючи недосконалістю законодавства, надавали валютні кредити фізичним особам, які не мали регулярних доходів в іноземній валюті.

Для того, щоб з’ясувати, які позитивні зміни чекають боржників, необхідно розуміти що таке реструктуризація. Реструктуризація кредитної заборгованості – це зміна умов кредиту для полегшення виконання клієнтами зобов’язань за кредитами.

Законом надано можливість Позичальнику протягом 3 місяців з дня набрання чинності Законом подати Банку заяву, а також документи, які обумовлюють необхідність полегшення виконання Позичальником зобов’язань за кредитом, у тому числі, але не виключно, документи про склад сім’ї, про доходи Позичальника, про наявні у власності Позичальника житлові будинки і квартири тощо.

Крім того, суд може встановити інший строк для подання заяви, у разі визнання судом поважними причин неподання заяви про проведення реструктуризації протягом 3-місячного строку з дня набрання чинності Закону.

Після проведення реструктуризації зобов’язань, сума усієї заборгованості виражається у гривні згідно офіційного курсу, встановленого Національним банком України.

На позичальника покладаються наступні зобов’язання:

сплачувати суму заборгованості рівними частинами щомісяця протягом 10 років, а якщо кредитним договором встановлено пізніший строк повного погашення суми кредиту, – протягом такого строку;

сплатити суму заборгованості із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує дню проведення реструктуризації;

сплачувати проценти за користування кредитом за період з дня проведення реструктуризації, що нараховуються на непогашений залишок суми кредиту в розмірі українського індексу ставок за 12-місячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на один процентний пункт;

усі інші зобов’язання Позичальника перед Банком за договором, зобов’язання за яким реструктуризуються, не передбачені Законом, за результатами проведення реструктуризації вважаються погашеними.

Погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойки зараховується як погашення існуючого залишку суми кредиту (в першу чергу) та заборгованості із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує дню проведення реструктуризації (у другу чергу).

ВАЖЛИВО! У разі ненадання або надання не у повному обсязі Позичальником необхідних для проведення реструктуризації документів, Банк звільняється від обов’язку проведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним кредитом на умовах, визначених Законом.

Отже, реструктуризація кредитної заборгованості, відповідно до Закону, передбачає складну, але ефективну процедуру полегшення виконання Позичальником зобов’язань за кредитом. Проте лише належним чином заповнена заява та подання всіх необхідних документів є запорукою виконання Банком свого обов’язку щодо реструктуризації зобов’язань Позичальника. Спеціалісти нашої компанії готові здійснити юридичний супровід та професійну юридичну допомогу в вирішенні питань реструктуризації ваших зобов’язань за валютними кредитами та отримати бажаний результат.

Незважаючи на негативну оцінку спеціалістів НБУ, сподіваємося, запроваджені зміни, передбачені Законом, дозволять захистити права і законні інтереси Позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, та відновити їх платоспроможність.

Юридична консультація компанії «Хесторія Україна – Плюс»