Поряд з наринули на нашу країну змінами, очікується також і наплив інвестицій. По крайней мере, так заявляють в українському уряді все частіше і частіше. Однак, в комплекті з поки ще нікуди не девшейся корупцією, нечесною конкуренцією і нестабільним законодавством, присутній податок на репатріацію доходів, з нарахуванням якого доведеться зіткнутися вітчизняним підприємцям при виплатах закордонному інвестору доходів, отриманих на території України.

Консультацію про те, які доходи потрапляють під оподаткування відповідно до Закону «Про репатріацію доходів», проводять юристи нашої компанії.

Відповідно до пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового Кодексу України, оподаткуванню підлягають такі доходи нерезидентів:

 • проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі відсотки за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
 • дивіденди, які виплачуються резидентом;
 • роялті;
 • фрахт і доходи від інжинірингу;
 • лізингова / орендна плата, яку вносить резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента – лізингодавця / орендодавця за договорами оперативного лізингу / оренди;
 • доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;
 • прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначена відповідно до цього розділу;
 • доходи, отримані від здійснення спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;
 • винагороду за здійснення нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;
 • брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;
 • внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;
 • доходи, отримані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);
 • доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;
 • інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва) , в тому числі вартості послуг з міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Ставки податку на репатріацію:

Базова ставка податку становить 15%. Однак для деяких видів доходів встановлено інший розмір податку. Так, наприклад, доходи від безпроцентних (дисконтних) облігацій і казначейських зобов’язань оподатковуються за ставкою 18%. За виготовлення та розповсюдження реклами нерезидентом доведеться утримати і сплатити до бюджету 20% вартості послуг. Що стосується страхових виплат на користь нерезидента то ставка податку плаває від 0 до 12%, залежно від виду і об’єкта страхування.

Порядок сплати податку:

Відповідно до Закону «Про репатріацію доходів», відповідний податок повинні нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету представництва іноземних компаній або самі резиденти. Причому компанії, які виплачують вищевказаний доход на користь нерезидента, зобов’язані утримати податок в момент такої виплати. Відповідно, іноземні інвестори стикаються з ситуацією, коли вже після оплати всіх необхідних податків згідно їх діяльності, або діяльності їх представництв, або діяльності спільних підприємств в Україні, їх дохід буде ще раз зменшений.

Випадки, в яких податок не утримується:

Згідно з інформацією від юристів нашої компанії, в більшості випадків податком обкладаються тільки доходи, отримані на території України, а не будь-які доходи, отримані нерезидентом від резидента. Тут не потрібно плутати. Як приклад: дивіденди, які виплачуються іноземному інвестору, під оподаткування потраплять, а оплата послуг, які можуть бути надані нерезидентом резиденту на території іншої держави – ні.

Також не обкладаються податком на репатріацію доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, в тому числі послуг міжнародного зв’язку та міжнародного інформаційного забезпечення.

Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

Є і хороші новини: Всі перераховані вище норми діють тільки в тому випадку, якщо з державою нерезидента Україна не має міжнародний договір, яким передбачено інший порядок оподаткування. Нині діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з такими державами як США, Італія, Чехія, Великобританія та інші. Так що шлях інвесторам відкритий. Чекаємо з нетерпінням.

Більш детально з будь-яких питань, що стосуються юридичного обслуговування інвестиційних проектів, вас проконсультують фахівці нашої компанії.

Ірина Туншіна